Blic Strip - Spisak izmena za Safari

Verzija 1.3.4

  • ispravka: stripovima poput novogodišnjeg je desna ivica bila odsečena

Verzija 1.3.3

  • ispravka: stripovi sada imaju manju visinu pa je popup prilagođen toj visini

Verzija 1.3.2

  • ispravka za Google+ link

Verzija 1.3.0

  • čišćenje koda
  • malo izmenjen GUI u opcijama

Verzija 1.2.8

  • dodao Google+ share button

Verzija 1.0.1

  • popravka visine ekstenzije za novogodišnji strip

Verzija 1.0.0

  • prva verzija