Net Radio - Spisak izmena

Chrome

v2.1.0 izmene
  • dodao mogućnost da se definišu prečice za isključivanje (mute), pojačavanje i smanjivanje zvuka
  • izbacio bespotrebno definisanu prečicu Ctrl+Shift+0 za otvaranje popup-a ekstenzije (računam da većina nije koristila ovu prečicu, a može da predstavlja problem ako se poklopi sa nekom drugom funkcijom koja koristi istu prečicu - naravno istu je vrlo lako vratiti preko opcije "Keyboard shortcuts" u browseru)
Kompletan spisak

Firefox

v2.0.1 izmene
  • izbacio prečice (commands API) jer Firefox trenutno nema mogućnost izmene prečica i postoji mogućnost da pravi probleme korisnicima
Kompletan spisak

Opera

v2.1.0 izmene
  • dodao mogućnost da se definišu prečice za isključivanje (mute), pojačavanje i smanjivanje zvuka
  • izbacio bespotrebno definisanu prečicu Ctrl+Shift+0 za otvaranje popup-a ekstenzije (računam da većina nije koristila ovu prečicu, a može da predstavlja problem ako se poklopi sa nekom drugom funkcijom koja koristi istu prečicu - naravno istu je vrlo lako vratiti preko opcije "Extension keyboard shortcuts" u browseru)
Kompletan spisak

Safari

v1.10.0 izmene
  • dodate nove radio stanice: Prvi radio, Radio Šumadinac, Hit Music FM, Naxi Boem Radio, Radio SKAY, Radio Karolina i Radio Zlatibor
  • ažurirane adrese radio stanica
Kompletan spisak